meerkosten.nl

homebanner2

Welkom bij Meerkosten.nl

Leven met een ziekte of beperking brengt extra kosten met zich mee. Meerkosten voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen. Meerkosten omdat het dagelijks leven voor u duurder is dan voor anderen. Er zijn verschillende regelingen om die meerkosten te compenseren. Die compensatie is nooit volledig. Maar de regelingen helpen wel. Maak er gebruik van!

Op deze website vindt u informatie over:

De belastinginformatie op deze website is actueel voor de aangifte over het jaar 2015. U kunt deze aangifte doen vanaf 1 maart 2016.